loader image

Comunicare cu parintii

Comunicarea dintre colectivul GRĂDINIȚEI HAPPY HOURS și părinți se desfășoară prin următoarele mijloace:
• feedback zilnic despre activitatea şi starea copilului;
• informări săptămânale ale părinţilor trimise prin e-mail, cu privire la activităţile desfăşurate în grădiniţă;
• blogul gradinitei cu evenimente si fotografii; https://www.facebook.com/Happy-Hours-School-451290681616893/
• întâlniri cu toţi părinţii la început şi sfârşit de semestru;
• întâlniri individuale periodice cu părinţii în care, pe baza fişelor de caracterizare psihopedagogică se discută evoluţia copilului;
• lecţii deschise, în care părinţii sunt invitaţi la grădiniţă să desfăşoare jocuri şi activităţi cu copiii;
• sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor;
• mapa cu lucrări ale copilului, caiete de lucru.