loader image

Acte necesare inscrierii

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente :
1. Copie după certificatul de naștere al copilului;
2. Copii după actele de identitate ale părinților;
3. Copii după actele de identitate ale oricărei persoane împuternicite de către Reprezentantul legal să preia copilul de la grădiniță;
4. Aviz epidemiologic;
5. Copie după carnetul de vaccinări al copilului;
6. Documente medicale care să ateste eventualele probleme legate de starea de sănătate fizică, psihică, neuro-psihică a preșcolarului.

courses-09